Intermezzo

Interier design škola intermezzo je vzdělávací instituce se zaměřením na interiérový design. Plodí výborné interierové designéry schopné uplatnit se na trhu. Během dlouhodobých rekvalifikačních kurzů se studenti věnují problematice práce interiérového designéra od úplného začátku po reálné zakázky.

Lektoři, kteří se podílí na tvorbě kurzů, jsou profesionály ve svém oboru, mohou tedy předat nejkvalitnější informace a zkušenosti přímo z pole dění. Škola poskytuje kurzistům dostatečnou praxi za pomoci reálných klientů, se kterými kurzisté spolupracují na projektech. Kromě dlouhodobých kurzů škola samozřejmě nabízí množství kratších školení, workshopů, výletů a vycházek za designem a architekturou.

www.interierdesignskola.cz
www.facebook.com/intermezzo-interier-design

Žádné produkty v košíku