Studio Malíská

Lenka Malíská je osobitou designérkou a umělkyní. Svůj porcelán často zdobí autorskými sítotisky. Její práce jsou detailní a propracované, stejně tak pracuje a komunikuje i se svým okolím. Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat právě s Lenkou Malískou!

„Lenka Sárová Malíská ve své porcelánové tvorbě vykazuje nejen mladistvou nápaditost, ale i značný rozsah řemeslných dovedností a technologických zkušeností. Po absolvování studia na SPŠ Keramické v Karlových Varech, studovala v letech 2001-2007 na UJEP v Ústí nad Labem, Fakultu umění a designu. Autorčin koncept porcelánové tvorby je často vázán na sériové řady. Invence jde v těchto případech ruku v ruce s metodickou zaujatostí, umělkyně hledá a testuje původní nápad ve vztahu k účelnosti, k materiálu, technologickému procesu. Vymýšlí a ověřuje varianty, alternativní podoby dekoru, případných doplňků až k výsledné množině výtvorů, v nichž se finální permutované varianty stávají součástí celku, často realizovaného manu propria.“ Napsal Jan Samec

www.maliska.cz
www.facebook.com/studiomaliska

Dovýroby PORCELÁN

Žádné produkty v košíku